Privacy Statement B-Fit

Als je een B-Fit abonnement hebt of wilt afsluiten, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

B-fit (KvK nr. 17156284) is gevestigd aan de Schoolstraat 2, 5761 BV Bakel.

 

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:

a. welke gegevens wij van jou verwerken

b. waarom wij dat doen

c. hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan

d. hoe jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens

 

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

 

a) Welke van jouw gegevens worden door ons verwerkt?

 

Bij het aangaan van een B-Fit abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres. Door het inleveren van het inschrijfformulier verleen je B-Fit toestemming tot verwerking van deze gegevens.

 

b) Waarom verwerken wij je gegevens (doeleinden)?

 

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan B-Fit haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen lidmaatschapspas aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot onze sportschool voor jou niet mogelijk zal zijn. Voorts gebruiken we jouw gegevens voor het innen van contributie en communicatiedoeleinden.

 

B-Fit verstrekt geen gegevens aan derden, maar kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om deze toch te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

B-Fit kan jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beƫindiging van je lidmaatschap) ten behoeve van haar eigen dienstverlening. Jouw gegevens worden dan gebruikt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch.

 

c) Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

 

B-Fit zorgt voor een passende technische en organisatorische beveiliging van de gegevens van haar leden. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van B-Fit of derden in te zien. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.

Onregelmatigheden (zoals bijvoorbeeld een data-lek) zullen gemeld worden volgens de dan geldende regelgeving.

 

B-Fit bewaart jouw gegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

 

 

d) Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

 

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin aanbrengen of bezwaar maken tegen het feit dat wij deze gegevens van je hebben, dan heb je daar het recht toe. Je kunt je wenden tot de eigenaar van B-Fit; dien je een schriftelijk verzoek in voorzie dit dan van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van jouw geldige identiteitskaart.

 

Mocht je een klacht hebben t.a.v. onze verwerking van jouw gegevens dan kun je die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

B-fit Bakel

Schoolstraat 2

5761 BV  Bakel

0492 - 345 307

 

Algemene voorwaarden

Privacy statement

OPENINGSTIJDEN (klik hier)

CONTACT